سادگی ها

داستانهای دخترک و اقیانوس


به دور گردنم...

در میان تارهای سردرگم موهایم...

که شاید اصرار دارند اینگونه بمانند...

ماهی نقراه ای رنگ

دلتنگ نیمه ای است

که شاید اکنون در گوشه ای از جیب پیراهنت

یا جلوی آینه

از تنهایی بغض کرده

چه بی رحم بودیم

که برایشان جدایی خواستیم...


نوشته شده در چهارشنبه 30 بهمن 1387ساعت 02:29 ب.ظ توسط هوناز|


Design By : Night Skin

Archives
Links
Design
Specific
Others