سادگی ها

داستانهای دخترک و اقیانوس

می بخشم

قهر چشمانت را 

سبک سریت را

تمام افکارت را


می بخشم

شکستن عهدمان را

دل پر دردم را

حتی اشکهایم را


می بخشم

ساده پنداشتن سادگی هایم را

می بخشم

جسارتت را در تنها زن پنداشتنم


می بخشم

هر آنچه نبودنت در بودنم رانوشته شده در پنج‌شنبه 24 بهمن 1387ساعت 03:03 ق.ظ توسط هوناز|


Design By : Night Skin

Archives
Links
Design
Specific
Others